Ege Üniversitesi TF Tarihçe

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kullanıcı Avatarları
ByRz
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Gönderi: 564
Kayıt: Cum Mar 17, 2017 5:48 pm
Meslek: Uzman Doktor
Kan Grubu: A Rh (-)
Yaşadığı Şehir: Kahramanmaraş
Kronik Hastalık: Yok
Alerji: Yok

Ege Üniversitesi TF Tarihçe

Gönder Gönderen ByRz »

20 Mayıs 1955 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen "Ege Üniversitesi" adıyla İzmir’de bir Üniversite kurulması hakkındaki 6595 sayılı kanun ve Milli Eğitim Bakanlığı kararı gereğince kurulan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesinin ilk iki fakültesinden birisidir. Üniversitenin kurulmasıyla görevlendirilen iki öğretim üyesinden birisi olan Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL İstanbul Üniversitesi Hijyen kürsüsündeki görevinden ayrılarak İzmir’e geldi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından E.Ü. Tıp Fakültesi kurucu Dekanlığına atandı.

Üniversitemizin kurucuları atanmalarının yapıldığı 1955 yılının Ağustos ayında Üniversiteye tahsis edilen binada çok kısa zamanda organize olarak 5 Kasım 1955 günü yapılan tören ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nde öğretimi başlattılar. Böylece, lise mezuniyet derecelerine ve başvuru sırasına bakılarak kayıtları yapılan 20 si yabancı uyruklu 90 öğrenci ile 1955-1956 öğretim yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretime başlanmış oldu. Öğretim, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile birlikte Bornova Bölge Ziraat okulunda ve hızla inşa edilen geçici binalar ile askeri birliklerden sağlanmış olan yarım silindir biçiminde yapılmış barakalarda sürdürüldü. Fakülteye kaydolan ilk öğrenci olan İhsan Kazandı 1961 yılında mezun olduktan sonra üniversitenin Mediko Sosyal Hizmetler Merkezinde görev yapmıştır.

Yürürlükteki 4936 sayılı Üniversiteler kanunu gereği bir fakültenin kuruluşunun tamamlanmış sayılması için biri profesör olan en az 7 öğretim üyesinin kadrolu olarak atanmış olması gerekiyordu. Çözüm olarak fakültede kürsü ve enstitülerin kurulması beklenmeden öğretim "bağımsız dersler" adı altında, İstanbul ve Ankara Üniversitelerinden kısa süreler için misafir olarak gelen öğretim üyelerine ve İzmir’deki sağlık kuruluşlarında görev yapan yetenekli uzman hekimlere verdiriliyordu. Bu sırada fakültenin kendi öğretim üyeleri de atanmaya başlamıştı. Diğer yandan başvuran asistan ve uzmanlar da mevcut genel ve teknik hizmetler kadrolarına atanarak çalışmalarına olanak sağlanıyordu. Bu şekildeki atamalar Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarının kabul edildiği 26 Nisan 1957 tarih ve 6953 sayılı kanunun yürürlüğe girmesine kadar sürmüş, verilen kadrolara atamalar bu kanun hükmü gereğince ancak 1958 bütçe yılında yapılabilmişti. Bu koşullar altında fakülteye atanan ve diğer üniversitelerden konuk olarak gelip gitmek suretiyle fakültede ders vermiş olan ilk öğretim üyeleri ve uzmanlar şu şekildeydi:
Adli Tıp Dr. Süleyman Salim Atay
Anatomi Doç. Dr İsmail Ulutaş, Prof. Dr. Muhittin Dilemre
Biyokimya Dr. Lütfü Özgüç, Prof. Dr. Stary, Doç. Dr. Cemil Rota
Botanik Prof. Dr. Sara Akdik, Dr. Hans Lüben, Doç. Dr. Yusuf Vardar
Cerrahi Doç. Dr. Hayrullah Kocaoğlu
Çocuk Doç. Dr. Sabiha Ertat (Özgür)
Dermatoloji Doç. Dr. Cemal Gezen
Embriyoloji Doç. Dr. İsmail Ulutaş
Farmakoloji Prof. Dr. Bedii Şakir Toktay, Doç. Dr. Şükrü Kaymakçalan
Fizik Doç. Dr. Fahri Domaniç, Prof. Dr. Ali Sait Ankara
Fizik Tedavi Doç. Dr. Ekrem Poyralı
Fizyoloji Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel, Doç. Dr. Necati Akgün, Doç. Dr. Halil Derman, Doç. Dr. Nuran Peköz
Fizyopatoloji Dr. Memduh Gündüz
Göğüs Hastalıkları Prof Dr. Ragıp Üner
Göz Doç. Dr. Selahattin Erbakan
Hijyen Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel
Histoloji Doç. Dr İsmail Ulutaş
İnkılap Tarihi Kemal Özerdem
İntaniye Doç. Dr. Fethi Serter
Kadın Doğum Doç. Dr Haluk Tavmergen
Kimya Doç. Dr. Emin Ulusoy
Kliniğe giriş Dr Nail Tartaroğlu
Kulak-Burun-Boğaz Prof. Dr. Nüzhet Atav
Mikrobiyoloji Dr Sait Çalık, Doç. Dr. Nahide Altan
Nöroloji Dr. Ömer Şevki Dürüşken, Doç. Dr. Bedriye Kot
Ortopedi, Çocuk Cerrahisi Prof Dr. İzzet Birand
Parazitoloji Doç. Dr. Şevket Yaşarol
Patoloji Prof. Dr. Kemal Akgüder
Psikiyatri Doç. Dr. Necmettin Arkan
Radyoloji Prof. Dr. Emin Faik Üstün
Semiyoloji Doç. Dr Vehbi Göksel (Birinci iç Hastalıkları)
Sistematik İç Hastalıkları Doç. Dr. Ömer Yiğitbaşı (İkinci iç Hastalıkları), Doç. Dr. Sabahat Kaymakçalan
Tıp Tarihi Deontoloji Doç. Dr. Haluk Şahsuvaroğlu
Üroloji Doç. Dr. Hasan Nahit Tokyay
Zooloji Doç. Dr. Fazıla Giz, Doç. Dr Suat Nigar

Üniversitenin ve Fakültenin resmi açılışı 9 Mart 1956 tarihinde devlet töreni ile yapıldı. 26 Nisan 1957 tarihinde kabul edilen Ege Üniversitesi Kadro Kanunu ile Fakültenin kendi kadrolarına öğretim üyeleri ve asistan atamaları hızlandı. Ayrıca bu kanunla İzmir’de faaliyette bulunan Sağlık Bakanlığı ve Belediye hastanelerinden yararlanabilme olanağı sağlandı. Böylece bir yandan temel tıp bilimleri için Bornova da geçici binalar inşa edilirken, diğer yandan Devlet ve Belediye hastanelerinden yararlanılarak ve yetmediği hallerde ise ileride bu hastanelere terk edilmek kaydı ile onların arazilerinde ek binalar yaptırılarak her yıl düzenli bir şekilde öğretime devam edildi.

1958 Mart ayına gelindiğinde gerek Tıp Fakültesi gerekse Ziraat Fakültesi en az beşi profesör olmak üzere yedişer öğretim üyesine sahip olduklarından üniversite özerklik kazanarak kendi yönetimini seçme hakkını elde etti. Yapılan seçimde Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Rektörlüğe, Prof. Dr. İzzet Birand Tıp Fakültesi Dekanlığına seçildiler. 20 Mayıs 1958 tarihli Senato kararı ile fakültede kürsüler ve enstitüler kuruldu. Yürürlükteki kanun uyarınca klinik birimler kürsü, temel tıp bilimleri birimleri ise enstitü adları ile kuruldular. Bu tarihlerde kürsü ve enstitü yöneticiliklerine ancak profesörler atanabildiğinden ve o tarihte fakültede yeterli sayıda profesör bulunmadığından kurulan Kimya, Biyoloji, Farmakoloji enstitülerinin yöneticiliğine Prof Dr. Bedii Şakir Toktay, Biyoloji enstitüsü yöneticiliğine Prof. Dr. Muhtar Başoğlu, Fizik, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Hijyen (Halk Sağlığı) enstitüleri ile Pediatri, Dermatoloji, Göğüs Hastalıkları ve İç Hastalıkları kürsülerinin yöneticiliğine Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL, Morfoloji, Fizyoloji, Patoloji enstitüleriyle Psikiyatri ve Nöroloji kürsülerinin yöneticiliğine Prof. Dr. Nathan Scheinfinkel, Radyoloji, Hidroloji-Klimatoloji-Fizik Tedavi, Göz hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi, Jinekoloji, I. ve II. Şirurji (Cerrahi), Adli Tıp ve İlimler Tarihi kürsülerinin başkanlığına da Prof. Dr. İzzet Birand atandılar. 1960 tarihinde yürürlüğe girerek Üniversiteler Kanunu nda önemli değişiklikler yapan yeni kanun, enstitülerin de kürsü adıyla kurulmalarına ve kürsü yöneticiliğine doçentlerin de seçilmesine olanak sağladığından bu tarihe kadar atanmış doçentler ders verdikleri kürsülerin yöneticiliğine seçildiler.

Geri Dön