Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitimleri Hakkında Genelge

Sağlıkla İlgili Genelgeler bu bölümde yer alacak.
Kullanıcı Avatarları
ByRz
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Gönderi: 564
Kayıt: Cum Mar 17, 2017 5:48 pm
Meslek: Uzman Doktor
Kan Grubu: A Rh (-)
Yaşadığı Şehir: Kahramanmaraş
Kronik Hastalık: Yok
Alerji: Yok

Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitimleri Hakkında Genelge

Gönder Gönderen ByRz »

Üreme Sağlığı Hizmet İçi Eğitimleri Hakkında Genelge
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü
Sayı : B100AÇS0120000-010-06
Konu : Üreme Sağlığı Hizmet İçi 24.12.2010 - 7033
Eğitimler Hk.

VALİLİĞİNE

GENELGE

2010/83


Bilindiği üzere anne ve bebekler sağlık hizmetleri açısından risk altında bulunan ve öncelik tanınması gereken iki önemli grubu oluşturmaktadır. Ana çocuk sağlığı hizmetlerinin temel izleme göstergeleri olan anne ölüm oranı ve bebek ölüm hızı, sağlanan olumlu gelişmelere rağmen gelişmiş ülkelerin düzeyine çekilememiştir.

Anne ölüm oranı, perinatal, bebek ölüm hızlarının düşürülmesi, maternal morbiditenin azaltılması amacıyla rutin hizmetler ülke genelinde sürdürülmekte olup öncelikli müdahale alanlarına yönelik programlar yürütülmektedir. Kahire’de 1994 yılında yapılan Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı sonrasında ülkemizin de resmen kabul ettiği ülke eylem planları uyarınca, sağlık kuruluşlarında nitelikli ve bütüncül yaklaşımla üreme sağlığı hizmetlerine evrensel erişimin sağlanmasını hedeflemiştir.

Dünya Sağlık Örgütünün 2008 yılı raporu Alma-Ata deklarasyonunu tekrar gündeme getirerek eşitsizliklerin giderilmesinde, hizmet sunumunun iyileştirilmesinde başta eğitim olmak üzere tüm ilkelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Bu doğrultuda üreme sağlığı hizmetlerinde hizmet sunum kalitesinin artırılması için, sağlık personelinin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmeye yönelik hizmet içi eğitimler yapılmaktadır.

Hizmet İçi Eğitimlerin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, Ülke genelinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim Merkezleri, hizmet sunum kapasiteleri genişletilerek Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi (ÜSEM) olarak hizmet sunmaya başlamıştır. Bu merkezlerden personel ve fizik altyapısı güçlü olan 14’ü de Üreme Sağlığı Bölgesel Eğitim Merkezi (ÜSBEM) olarak makamın 25.09.2006 gün ve 1557 sayılı Oluru ile faaliyet göstermeye devam etmektedir.

Üreme Sağlığı Eğitim Merkezinde; biri doktor olmak üzere en az üç üreme sağlığı eğitimcisi görev almaktadır. Rutin Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması hizmetlerinin yanı sıra illerinde hizmet sunan sağlık personelinin hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Üreme Sağlığı Bölgesel Eğitim Merkezinde; ikisi doktor olmak üzere en az beş üreme sağlığı eğitimcisi görev almakta ve ÜSEM’lerin sundukları hizmetlerin yanı sıra bölgelerindeki ÜSEM’lere eğitimci de yetiştirmektedir.

Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesinde nitelikli hizmet sunumunun sağlanması önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu tüm hizmet içi eğitimlere hizmet sunan sağlık personelinin katılması için emirlerinizi önemle rica ederim.

Geri Dön