Prof. Dr. Recep AKDUR

Tıp Bilimine emek harcamış kişilerin biyografileri.
Kullanıcı Avatarları
ByRz
Site Yöneticisi
Site Yöneticisi
Gönderi: 565
Kayıt: Cum Mar 17, 2017 5:48 pm
Meslek: Uzman Doktor
Kan Grubu: A Rh (-)
Yaşadığı Şehir: Kahramanmaraş
Kronik Hastalık: Yok
Alerji: Yok

Prof. Dr. Recep AKDUR

Gönder Gönderen ByRz »

Kaynak: http://www.recepakdur.com/biyografi.asp (09.04.2018)

Adı Soyadı : Recep AKDUR
Doğum Tarihi : 11.6.1950
Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti
Medeni Hali : Evli (Dr. Saadet Akdur), üç çocuklu
Şimdiki Pozisyonu : Halk Sağlığı Profesörü, Ankara Ü.T.F. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

ÖĞRENİM DURUMU
 • 1957 - 1962 İlkokul / ANKARA
  1962 - 1968 Orta Öğrenim / İSTANBUL
  1968 - 1974 Tıp Fakültesi / ERZURUM
  1974 - 1977 Halk Sağlığı Uzmanlığı / ANKARA
  1982 Üniversite Doçentliği Unvanı
  1992 Üniversite Profesörlüğü Unvanı
SERTİFİKA KAZANDIĞI EĞİTİMLER
 • CENTO Course on Occupational Health (1 ekim - 30 Kasım 1976 / Ankara)
  Aile Planlaması Kursu (1978 / Ankara),
  National Health Administration (4 Mayıs-1 Haziran 1983 / Tokyo, Japonya),
  The Planning and Management of National CDD Program (13-25 Şubat 1984/Kualalumpur, Malezya),
  İşyeri Hekimliği Kursu (1993 / Ankara)

BULUNDUĞU GÖREVLER
 • 1974 - 1977 A.Ü.T.F. Asistanlığı
  1979 - 1981 A.Ü.T.F Halk Sağlığı AD Uzmanlığı ve Abidinpaşa Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanı
  1981 - 1982 Fiili Askerlik Görevi / Samsun
  1983 - 1986 Sağlık Bakanlığı TSH Genel Müdürlüğünde Uzman
  1986 - 1991 Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaş Daire Başkanı
  1991'de yeniden başlamış olduğu, Ankara Üniversitesi'ndeki görevini halen sürdürmektedir.
Yukarda verilen, genel görev şemasına ve Tıp Fakültesi'ndeki akademik faaliyetlerine ek olarak, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, Dikimevi Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarına, eğitici olarak, katılmış ve katılmaktadır.

Birçok ulusal ve uluslararası kurs, sempozyum ve workshop benzeri çalışmaya katıldı. Bunlardan bazılarının düzenleyiciliğini bizzat yaptı.

Akademik ve idari görevleri yanında, birçok kamu yararına dernek ve kuruluşta aktif görevde bulundu. Bunlardan başlıcaları; "UNESCO Türkiye Halk Sağlığı Eğitimi Milli Komitesi" üyeliği, "Türkiye Bioetik Derneği" yönetim kurulu ikinci başkanlığı "Türkiye Milli Halk Sağlığı Eğitimine Yardım Derneği" ikinci başkanlığı, "Türk Tabipleri Birliği" genel sekreterliği, "Halk Sağlığı Uzmanları Derneği" denetleme kurulu üyeliği, "Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası" denetleme kurulu başkanlığı, METPLAST enjektör fabrikası yönetim kurulu ikinci başkanlığı, "HASAK ( Halk Sağlığı Kurumu Derneği)" denetleme kurulu başkanlığı olarak sayılabilir. Halen "Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı" Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı, "Dirim Tıp Merkezi İşletmesi" Yönetim Kurulu İkinci Başkanlığı ve Tütünsüz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

BAŞLICA İLGİ ALANLARI
 • Sıtma ve Vektör Kontrol
  Epidemiyoloji ve Araştırma yöntemleri
  Halk Sağlığı Yönetimi
  Sağlık Politikaları
  Çevre Sağlığı
  İş Sağlığı
  Afetlerde Sağlık Yönetimi

YÜRÜTTÜĞÜ LİSANS ÜSTÜ DERSLER
 • İş Sağlığı Doktora Programı kapsamında
  İşçi Sağlında Araştırma teknikleri
  Çevre Sağlığı I (makro çevre)
  Çevre Sağlığı II (mikro çevre)
  Ergonomi
  Epidemiyoloji
  Avrupa Topluluğu ve Türkiye'de Çevre Mevzuatı
  İş Sağlığında Eğitim ve İletişim
  İş Sağlığında Uluslararası Örgütler ve Sözleşmeler
  Sosyal Psikiyatri Master Programı kapsamında
  Epidemiyoloji
  Halk Sağlığı
  Alan Uygulaması (Halk Sağlığı)
  Halk Sağlığı Hemşireliği Master Programı kapsamında
  Beslenme Sorunları ve Eğitimi
  Beslenme Eğitimi

KATILDIĞI ULUSAL ÇALIŞMALARDAN BAZI ÖRNEKLER
 • DPT Beş Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu üyeliği (1984) (1989)
  DPT Beş Yıllık Kalkınma Planı Sağlık Özel İhtisas Komisyonu Genel Sekreterliği (1995)
  Sağlık Bakanlığı AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Danışma Kurulu üyeliği (1992)(1996)(2004)
  Sağlık Bakanlığı Sağlık Reformu Çalışma Grubu Üyeliği (1985) (1992) (1996)
  Sağlık bakanlığı Genişletilmiş Aşı Programı Değerlendirme Komitesi Üyeliği (1990)
  Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Politikaları Danışma Grubu Üyeliği (1993) (1995)
  Sağlık Bakanlığı Çevre sağlığı Danışma Grubu Üyeliği(1992)(1993) (1994) ( 2001)
  Sağlık Bakanlığı Yasaları Gözden Geçirme Çalışma Grubu (1992)
  Sağlık Bakanlığı Sıtma ve Vektör Kontrol Danışmanlığı (1995-1999) (2003-2004)
  Sağlık Bakanlığı Afetlerde Sağlık Yönetimi Danışmanlığı (2001-2003)

KATILDIĞI PROJELERDEN BAZILARI
 • Residual efficacy of Primiphos Methyl (Actellic) on Anopheles sacharovi in Çukurova , Turkey (ICI Public Health, Ferhurst Haslomere, Surrey GU 27 3JE, England Project. 1988 May-1990 October, Pilot project , 1990-1993. Bu projeye Co-Investigator olarak görev almıştır )
  UNDP - TR MoH TC General Coordinating Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ulusal Sıtma Hizmetlerini Geliştirme Projesi, proje kapsamında dört kitap hazırlanarak yayımlanmış, il eğitimcileri sıtma savaş sorumluları ve personeli eğitilmiştir.
  UNDP-TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Sağlık Hizmetlerinde Denetim, Yönetimin Yerelleştirilmesi, Proje kapsamında, bir adet kitap hazırlanmış (eğitim materyali) ve il yöneticileri eğitimden geçirilmiştir.
  UNDP- TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Marmara Depremi Acil Yardım Programı Danışmanı, 15.01.2001- 15.07.2001 tarihleri arasında süren bu projede il sağlık yöneticileri eğitilmiş ve illere standart afet sağlık planı örnekleri hazırlanmıştır.
  Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi, Sağlık Bakanlığı, Başkent Üniversitesi ve Dünya Bankası Projesi

KATILDIĞI ULUSLARARASI ÇALIŞMALARDAN BAZI ÖRNEKLER
 • CENTO, Course on Occupational Health , Ankara, Turkey 1976
  JICA, Seminar on National Health Administration ,Tokyo,JAPAN,1983
  WHO , Course on Planning and Management of National CDD Programme Kualalumpur, MALASİA,1984
  WHO, ORT Meeting (as a Turkey Representative) Washington, USA, 1985
  WHO Coordination Meeting on Malaria (as a WHO Temporary Adviser) Riad, SUIDI ARABIA, 1987
  WHO Coordination Meeting on Malaria for South- East Europe (as a Turkey representative) İzmir, TÜRKİYE 1988
  WHO Coordination Meeting for TDR (as a Turkey representative) Geneva, SEWEDEN 1990
  TİCA, Preparatory Works on Health Reform of Turkmenistan (as a advisory group member, ), Ashgabat TÜRKMENİSTAN 1993 ( and of the working an individual report was prepared and given to the Turkmenistan Health Ministry and TİKA)
  WHO Coordination Meeting for TDR (as a Turkey representative) Geneva, SEWEDEN 1994 (ikinci kez)
  TİKA, MANAS Health Reform of Kyrgyzstan (as a advisory group member), Bishkek KYRGYZİSTAN 1994 (and of the working an individual report was prepared and given to the Turkmenistan health ministry and TİKA)
  UNICEF, Malaria and Surveillance System Situation Analysis ( as a UNİCEF consultant) Dushanbe TAGYKİSTAN August 1999 ( And of the working a report was prepared and given to The UNİCEF and Tajikistan Health Ministry)
ÜYELİKLERİNDEN BAZILARI
 • Tıp Kurumu
  Türkiye Biyoetik Derneği
  Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
  Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı
  Tütünsüz Yaşam Derneği

Geri Dön